Laboratorium

Nasze LABORATORIUM posiada certyfikat akredytacji wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI o numerze AB 1225

Wykonujemy następujące badania:

 • pobieranie próbek w celu oceny narażenia na substancje chemiczne – metale, pyły, związki organiczne
 • pomiar i ocena wydatku energetycznego na stanowiskach pracy
 • pomiar stężenia pyłu - frakcja wdychalna i respirabilna
 • stężenia tlenku węgla
 • stężenie tlenku azotu i ditlenku azotu
 • stężenie ozonu
 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy
 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia
 • pomiary mikroklimatu umiarkowanego / zimnego / gorącego
 • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka
 • pomiary drgań mechanicznych działających przez kończyny górne na organizm człowieka
 • pomiary hałasu w pomieszczeniach, budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej
 • pomiary hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych 
Lukslab.pl