Szkolenia BHP

  • Instruktaż wstępny BHP
  • Szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup zawodowych: pracodawców i kadry kierowniczej, pracowników biurowych, medycznych, pracowników inżynieryjno-technicznych, nauczycieli, pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej
Szkolenia z zakresu p.poż.

Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w siedzibie klienta.