Laboratorium

Nasze LABORATORIUM posiada certyfikat akredytacji wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI o numerze
AB 1225 od 2009 r

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1225 potwierdza, że laboratorium spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wieloletnie doświadczenie w branży oraz wysoko wykwalifikowany personel sprawia, że możemy Państwu zaproponować usługi na bardzo wysokim poziomie.

Laboratorium wykonuje:
w zakresie akredytacji :

 • pobieranie próbek związków organicznych, metali w środowisku pracy,
 • pobieranie próbek związków nieorganicznych w środowisku pracy:
  -frakcja wdychalna,
  -frakcja respirabilna,
  -frakcja torakalna,
 • pomiary stężenia tlenku węgla, tlenku azotu, ditlenku azotu,
 • pobieranie próbek na zawartość azbestu, respirabilnych sztucznych włókien mineralnych,
 • pomiary hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiary drgań mechanicznych działających na organizm człowieka przez kończyny górne,
 • pomiary drgań mechanicznych o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 • badania hałasu w środowisku pracy,
 • badania natężenia i równomierności oświetlenia na stanowiskach pracy,
  w pomieszczeniach,
 • badania mikroklimatu :
  -umiarkowanego,
  -zimnego,
  -gorącego,
 • pomiary stężenia pyłów frakcji wdychalnej i respirabilnej,
 • pomiary nielaserowego promieniowania optycznego w zakresie UV, VIS i IR,
 • pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy,
 • pomiary hałasu w pomieszczeniach w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej,
 • pomiary hałasu od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych.

Na życzenie klienta na podstawie wykonanych pomiarów przygotowujemy karty i rejestry czynników szkodliwych dla zdrowia.