Nadzór, obsługa i usługi BHP

Celem naszej firmy jest wszechstronne wspieranie Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach obsługi otrzymują Państwo od nas pełen zakres usług BHP m.in. system szkoleń BHP, ocenę ryzyka zawodowego, opracowywanie dokumentacji związanej z wypadkami w pracy oraz wypadkami w drodze do/z pracy, przeprowadzanie doraźnych i długofalowych analiz stanu miejsc pracy, pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych tj. Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Po nawiązaniu stałej współpracy z nami gwarantujemy dostosowanie pakietu usług do potrzeb każdej instytucji i firmy, który dobieramy optymalnie w zależności od specyfiki oraz ilości zatrudnionych pracowników.
Nie posiadamy stałego cennika, gdyż każdy Klient traktowany jest indywidualnie.

Kompleksowa obsługa w zakresie BHP

1. przeprowadzamy szkolenia z zakresu BHP,
2. przeprowadzamy audyty  BHP,
3. analizujemy i oceniamy ryzyko zawodowe oraz sporządzamy dokumentację dotyczącą ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy,
4. prowadzimy wszelką niezbędną dokumentacje dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy,
5. udostępniamy Państwu naszych specjalistów ds. BHP i PPOŻ, który pozostaje z Państwem w stałym kontakcie, opiekując się Państwa Firmą,
6. opracowujemy zasady dysponowania odzieżą roboczą i środkami ochrony indywidualnej,
7. wykonujemy regularne audyty stanu BHP wraz z opracowaniem raportu i zaleceń,
8. opracowujemy instrukcje BHP i Ochrony PPOŻ, procedury, plany ewakuacyjne, itp.,
9. sporządzamy okresowe kontrole i analizy stanu BHP i Ochrony PPOŻ,
10. prowadzimy niezbędne rejestry wymagane przepisami prawa pracy,
11. przeprowadzamy postępowania powypadkowe,
12. reprezentujemy Państwa firmę w trakcie kontroli np. Państwowej Inspekcji Pracy,